Tu znajdziesz krótki opis naszych dotychczasowych osiągnięć. Na razie wygląda on skromnie, ale w przyszłości mamy zamiar go powiększyć

Reaktywacja "Meritum"
KN jest obecnie współorganizatorem kampanii społecznej "nie wycofuj się rakiem" dotyczącej profilaktyki raka szyjki macicy. Szczegóły kampanii na www.hpv.us.edu.pl.

Zapraszamy!

KONFERENCJA NAUKOWA
GÓRY w psychologii, filozofii i kulturze
Katowice, 11 grudnia 2009

Tematyka konferencji:
- wpływ obcowania z górami na psychikę ludzką,
- wpływ uprawiania sportów górskich na zachowanie i emocje ludzi,
- góry jako element przyrody, a ich wpływ na psychikę ludzką,
- wymiar mistyczny gór a człowiek,
- wymiar symboliczny gór a człowiek.
Tematy spoza wymienionego zakresu, zbieżne z tytułem konferencji, także zostaną wzięte pod uwagę podczas wyboru zgłoszeń.

PLAN KONFERENCJI (.pdf)

SPOTKANIE FILMOWE

  • Festiwal Nauki 2009

  http://www.festiwalnauki.us.edu.pl/

  SPOTKANIE FILMOWE

  • SPOTKANIE FILMOWE - "Sfabrykowany krajobraz"

  gdzie : WBiOŚ, Bankowa 9, sala 216 (II piętro)

  kiedy : 24 marca 2009 o godzinie 14.45

  Przebieg:projekcja filmu+dyskusja

  Zaproszeni goście:dr Ryszard Kulik

  dr hab. Piotr Skubała

  http://www.homonaturalis.us.edu.pl/

   • Konferencja „Homo naturalis” w Uniwersytecie Śląskim i Siewierzu

    W dniach 21 - 23 maja w Uniwersytecie Śląskim i Siewierzu odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Homo naturalis - przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego”. Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Psychologii Jakości Życia „Meritum” (Wydział Pedagogiki i Psychologii), Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju "Widmo" (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska) oraz Koło Naukowe Polityki Lokalnej i Regionalnej (Wydział Nauk Społecznych) pod opieką naukową dr hab. Piotr Skubały i dr Ryszarda Kulika (WPiPs).

    Pierwszego dnia konferencji w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego, otwartej przez Prorektora Uniwersytetu Śląskiego Prof. dr hab. Andrzeja Kowalczyka, można było wysłuchać wystąpień naukowców reprezentujących różne dyscypliny naukowe. W trakcie kolejnego dnia konferencji, który miał miejsce w „Zajeździe Leśnym” w Siewierzu, wysłuchano ogółem 26 wystąpień studentów z 12 ośrodków akademickich z kraju (z Katowic, Krakowa, Opola, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia) oraz zagranicy (Lwowski Narodowego Uniwersytet im. Iwana Franki). Wystąpienie Dawida Piegzy, Michała Słoty i Krzysztofa Sokoła, reprezentujących Koło „Planeta” z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, pt. „Rola multimedialnych form przekazu w edukacji ekologicznej”, wygrało zdecydowanie w rywalizacji na najlepsze wystąpienie. Kolejne dwa najlepsze wystąpienia zostały zaprezentowane przez mgr inż. Piotr Kanię z Politechniki Wrocławskiej (Osiedle XXI wieku – współczesna potrzeba kształtowania zespołów mieszkaniowych w myśl zasad rozwoju zrównoważonego) oraz gości z Ukrainy: Natalija Bryndak i Andrij Noha (Antropogeniczny wpływ na Czornohirskyj Masyw Ukraińskich Karpat).

    Popularyzacji wiedzy o zrównoważonym rozwoju oraz ekologii służył konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego, pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty, na projekt praktyczny oraz esej tematycznie związany z rozwojem zrównoważonym. Zwycięzcy zostali zaproszeni wraz z nauczycielami na uroczyste wręczenie nagród, które miało miejsce w pierwszym dniu konferencji. Partnerami konferencji było Miasto i Gmina Siewierz, firma Vattenfall Poland oraz Zajazd Leśny w Siewierzu. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Miesięcznik Studencki Manko i Dzikie Życie.

    • Koło Psychologii Jakości Życia MERITUM zorganizowało warsztaty psychoterapii bólu przewlekłego organizowane prowadzone przez Polski Instytut Ericksonowski we Wrocławiu.

    Tytuł warsztatu: Psychoterapia bólu przewlekłego - model integracyjny.

    Prowadzący: Roman Ciesieleski - dyrektor filii wrocławskiej P.I.E.

    Dr n med. lekarz specjalista psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor S.N.P Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

    Warsztaty odbyły się 28.03.2009 r. we Wrocławiu.

    Program:
    1. Model diagnostyczny i jego terapeutyczne zastosowanie w pracy z bólem.

    2. Medyczne i psychologiczne aspekty bólu.

    3. Indywidualny wymiar doświadczania i percepcji bólu.

    4. Metody niedyrektywne oraz dyrektywne w pracy z bólem.

    5. Dysocjacja, znieczulenie i amnezja w transowym języku pacjenta i terapeuty.

    6. Doświadczenia osobiste i dyskusja.

    • SPOTKANIE FILMOWE - "Sfabrykowany krajobraz"

    gdzie : WBiOŚ, Bankowa 9, sala 216 (II piętro)

    kiedy : 24 marca 2009 o godzinie 14.45

    Przebieg:projekcja filmu+dyskusja

    Zaproszeni goście:dr Ryszard Kulik

    dr hab. Piotr Skubała

    • SPOTKANIE FILMOWE - "Brand New World"

    gdzie : WPiPS, sala 7

    kiedy : 12 stycznia 2009 o godzinie 15.35

    Przebieg:projekcja filmu+dyskusja

    Zaproszeni goście:dr Ryszard Kulik

    dr Teresa Sikora

    więcej informacji:
    http://meritum.us.edu.pl/mrtm_files/BrandNew World.jpg

    • Uczestnictwo w drugiej edycji Festiwalu "Zielono MI", którego organizatorami a zarazem glównymi prowadzącymi są dr hab. Piotr Skubała (WBiOŚ) i dr Ryszard Kulik (WPiPs).

     Program:
     http://meritum.us.edu.pl/mrtm_files/ProgramZIELONOMI.pdf

     • Uczestniczenie w Festiwalu Nauki - zorganizowanie warsztatów migowych oraz warsztatów z dogoterapii.     • WYSTAWA FOTOGRAFII „SCHRON”

     gdzie : Wydział Psychologii i Pedagogiki, korytarz - 1 piętro

     kiedy : od 10 do 15 grudnia 2007r.

     oficjalne otwarcie:11 grudzień 2007r. godz. 17.30 s. 113

     wydarzenia towarzyszące : zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej, spotkanie z panią prezes schroniska, spotkanie z panią dogoterapeutką Patrycją Górną-Szybkowską i jej pupilem, dyskusja na temat roli zwierząt w podnoszeniu jakości życia ludzi.

     • SPOTKANIE FILMOWE CZ. 2

     co : Projekcja filmu: "SUPERSIZE ME"

     gdzie : Wydział Psychologii i Pedagogiki, sala 203

     kiedy : 10 marzec 2008r., godzina 16.00

     prowadzący dyskusję :
     dr Ryszard Kulik (Wydział Pedagogiki i Psychologii), dr Piotr Skubała (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska)


     Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia filmu i podzielenia się z nami wrażeniami po jego obejrzeniu:)

     • Niehumanitarne traktowanie wieźniów - spotkanie z dr Marią Ochwat

     gdzie : Wydział Psychologii i Pedagogiki, sala 203

     kiedy : 7 kwietnia 2008 o godzinie 16.30

     Przebieg:prelekcja+dyskusja+prezentacja multimedialna

     Wstęp: WOLNY!

     Zaproście znajomych!


     Globalizacja, czy jest i jaki ma wpływ na społeczeństwa? Wzrost konsumpcji, wzrost produkcji, gdzie to nas zaprowadzi? Jeśli nurtują Cię te pytania to...
     Serdecznie zapraszamy na projekcję filmu "Ucząc się od Ladakh".
     Po filmie zapraszamy na dyskusję, którą poprowadzą: dr Teresa Sikora, dr Ryszard Kulik oraz dr hab. Piotr Skubała :)

     gdzie: Wydział Pedagogiki i Psychologii
     sala: 203
     kiedy: 19.V.2008r. (poniedziałek)
     o której: start 16:30
     Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!!! :)


     • SPOTKANIE FILMOWE - "Czeski sen"

     gdzie : WPiPS, sala 7

     kiedy : 17 listopad 2008 o godzinie 15.00

     Przebieg:projekcja filmu+dyskusja

     Zaproszeni goście:dr Ryszard Kulik

     Wstęp: WOLNY!

     Zaproście znajomych!


     • SPOTKANIE FILMOWE - "Czeski sen"

     gdzie : WPiPS, sala 7

     kiedy : 15 grudnia 2008 o godzinie 15.30

     Przebieg:projekcja filmu+dyskusja

     Zaproszeni goście:dr Ryszard Kulik

     dr Piotr Machura (filozof, etyk)

     Wstęp: WOLNY!

     Zaproście znajomych!