Książka: Zrównoważony rozwój:
w stronę życia w harmonii z przyrodą
http://www.ziemia.org/zrownowazony-rozwoj-ksiazka.php