Data spotkań w roku akademickim 2010/2011 (semestr letni):

Serdecznie zapraszam na regularne spotkania koła w każdy wtorek od 10:00 do 11.30 w s.104 na WPiPS :)

Każdy jest mile widziany! Można przychodzić nawet na pół godziny, tylko na fragment spotkania (często pracujemy projektowo w dogodnych dla każdego terminach).

Istnieje możliwość członkostwa w kole bez regularnego pojawiania się na spotkaniach - wszystkie informacje u przewodniczącej. Kontakt: Jagoda Sikora, 693790453, sikora.jagoda@gmail.com

Zapraszamy!:)